• Báo cáo phân tích

Năm Quý Phạm vi báo cáo Tên báo cáo Nguồn Ngày cập nhật Xem online Tải về
2015 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 2/2015 CafeLand 07/07/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2/2015
2015 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 CBRE 10/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015
2015 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2015 CafeLand 08/06/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2015
2015 Quý 1 Đà Nẵng Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2015
2015 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015
2015 Quý 1 TP. Hà Nội Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015
2015 Quý 1 Khánh Hòa Báo cáo Thị trường bất động sản Nha Trang quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Nha Trang quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Nha Trang quý 1/2015
0 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo phân khúc Văn phòng cho thuê quý 1/2015 Cushman & wakefield 01/06/2015 download Báo cáo phân khúc Văn phòng cho thuê quý 1/2015 download Báo cáo phân khúc Văn phòng cho thuê quý 1/2015
2015 Quý 1 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2015 Jones Lang LaSalle 01/06/2015 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2015 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2015
2015 Quý 1 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 CBRE 01/06/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015
2015 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2015 CafeLand 08/05/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2015
2015 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 1 CafeLand 08/04/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1
2014 Quý 5 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản năm 2014 CafeLand 09/02/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2014 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2014
2014 Quý 4 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản quý 4/2014 Jones Lang LaSalle 28/01/2015 download Tóm tắt  thị trường bất động sản quý 4/2014 download Tóm tắt  thị trường bất động sản quý 4/2014
0 Quý 0 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 CBRE 27/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014
0 Quý 5 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 CBRE 27/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014
0 Quý 5 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 Savills 27/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014
0 Quý 5 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 Savills 24/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014
2014 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 10/12/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2014 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 CafeLand 08/11/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10
2013 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2014 CBRE 08/11/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2014
2014 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Bản tin bất động sản Tp.HCM DTZ 25/10/2014 download Bản tin bất động sản Tp.HCM download Bản tin bất động sản Tp.HCM
2014 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý III CafeLand 11/10/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản quý III download Báo cáo thị trường bất động sản quý III
2014 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8 CafeLand 11/09/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8
2014 Quý 2 Toàn quốc Hoạt động của thị trường khách sạn Việt Nam CBRE 27/08/2014 download Hoạt động của thị trường khách sạn Việt Nam download Hoạt động của thị trường khách sạn Việt Nam
2014 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7 CafeLand 07/08/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7
2014 Quý 2 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2014 CBRE 02/08/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2014
2014 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2014 CBRE 02/08/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2014
2014 Quý 2 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2014 Savills 25/07/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2014
2014 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2014 Savills 25/07/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2014
2014 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2014 CafeLand 10/07/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2014
2014 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5 CafeLand 10/06/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5
2014 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản tháng 4/2014 CafeLand 08/05/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản tháng 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản tháng 4/2014
2014 Quý 1 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản quý 1 Jones Lang LaSalle 07/05/2014 download Tóm tắt thị trường bất động sản quý 1 download Tóm tắt thị trường bất động sản quý 1
2014 Quý 1 TP. Hà Nội Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1 Savills 07/05/2014 download Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1 download Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1
2014 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Tổng quan thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1 Savills 07/05/2014 download Tổng quan thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1 download Tổng quan thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1
0 Quý 1 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2014 CafeLand 08/04/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2014
2014 Quý 1 Toàn quốc Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3/2014 HSBC 07/03/2014 download Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3/2014 download Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3/2014
2013 Quý 4 Toàn quốc Tóm lược thị trường bất động sản năm 2013 CafeLand 14/02/2014 download Tóm lược thị trường bất động sản năm 2013 download Tóm lược thị trường bất động sản năm 2013
2013 Quý 4 Toàn quốc Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2013 Cushman & wakefield 11/02/2014 download Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2013 download Tổng quan thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2013
2013 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4 DTZ 23/01/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4
2013 Quý 4 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2013 Savills 16/01/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2013
2013 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2013 Savills 16/01/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2013
2013 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo của Ngân hàng Thế giới: Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 23/12/2013 download Báo cáo của Ngân hàng Thế giới: Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam download Báo cáo của Ngân hàng Thế giới: Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam
2013 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 10/12/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2013 Quý 4 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 CafeLand 09/11/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10
2013 Quý 3 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Jones Lang LaSalle 25/10/2013 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam
2013 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Bản tin thị trường bất động sản tại Tp.HCM DTZ 25/10/2013 download Bản tin thị trường bất động sản tại Tp.HCM download Bản tin thị trường bất động sản tại Tp.HCM
2013 Quý 3 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2013 Savills 12/10/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2013
2013 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2013 Savills 12/10/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2013
2013 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2013 CafeLand 11/10/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2013
2013 Quý 3 Bình Dương Báo cáo thị trường bất động sản Bình Dương tháng 8/2013 Savills 13/09/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Bình Dương tháng 8/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Bình Dương tháng 8/2013
2013 Quý 3 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2013 Cushman & wakefield 13/09/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2013
2013 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2013 CafeLand 10/09/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2013
2013 Quý 2 Đà Nẵng Tổng quan thị trường khách sạn Đà Nẵng Alternaty 27/08/2013 download Tổng quan thị trường khách sạn Đà Nẵng download Tổng quan thị trường khách sạn Đà Nẵng
2013 Quý 2 Toàn quốc Tóm lược thị trường bất động sản Campuchia Savills 17/08/2013 download Tóm lược thị trường bất động sản Campuchia download Tóm lược thị trường bất động sản Campuchia
2013 Quý 2 Toàn quốc Tóm lược thị trường bất động sản Lào Savills 17/08/2013 download Tóm lược thị trường bất động sản Lào download Tóm lược thị trường bất động sản Lào
2013 Quý 2 Toàn quốc Tóm lược thị trường bất động sản Myanmar Savills 17/08/2013 download Tóm lược thị trường bất động sản Myanmar download Tóm lược thị trường bất động sản Myanmar
2013 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2013 CafeLand 15/08/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2013
2013 Quý 2 TP. Hà Nội Những nét nổi bật của thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2013 Knight Frank 10/08/2013 download Những nét nổi bật của thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2013 download Những nét nổi bật của thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2013
2013 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Những nét nổi bật của thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2013 Knight Frank 10/08/2013 download Những nét nổi bật của thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2013 download Những nét nổi bật của thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2013
2013 Quý 2 Toàn quốc Bản tin bất động sản Tp.HCM quý 2/2013 DTZ 02/08/2013 download Bản tin bất động sản Tp.HCM quý 2/2013 download Bản tin bất động sản Tp.HCM quý 2/2013
2013 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường khách sạn Việt Nam Alternaty 18/07/2013 download Báo cáo thị trường khách sạn Việt Nam download Báo cáo thị trường khách sạn Việt Nam
2013 Quý 2 Toàn quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Jones Lang LaSalle 18/07/2013 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam
2013 Quý 2 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường Hà Nội quý 2/2013 Savills 18/07/2013 download Báo cáo thị trường Hà Nội quý 2/2013 download Báo cáo thị trường Hà Nội quý 2/2013
2013 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường Tp.HCM quý 2/2013 Savills 18/07/2013 download Báo cáo thị trường Tp.HCM quý 2/2013 download Báo cáo thị trường Tp.HCM quý 2/2013
2013 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2013 CafeLand 12/07/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 2/2013
0 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2013 CafeLand 11/06/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2013
2013 Quý 1 TP. Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2013 Cushman & wakefield 25/05/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2013 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2013
2013 Quý 2 Toàn quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2013 CafeLand 03/05/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2013 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2013