Năm Quý Phạm vi báo cáo Tên báo cáo Nguồn Ngày cập nhật Xem online Tải về
2017 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2017 CafeLand 17/06/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2017
2017 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2017 CafeLand 15/05/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2017 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2017
2017 Quý 1 Đà Nẵng Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Q1 2017 Collier International 12/05/2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Q1 2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Đà Nẵng Q1 2017
2017 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Q1 2017 Collier International 27/04/2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Q1 2017 download Báo cáo nghiên cứu thị trường Việt Nam Q1 2017
2017 Quý 1 Hà Nội Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017 Savills 18/04/2017 download Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017 download Tổng quan thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2017
2017 Quý 1 Hà Nội Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội quý 1/2017 Cushman & wakefield 18/04/2017 download Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội quý 1/2017 download Báo cáo thị trường văn phòng Hà Nội quý 1/2017
2017 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2017 Savills 13/04/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2017
2016 Quý 4 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2016 Jones Lang LaSalle 10/04/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 4/2016
2016 Quý 4 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường quý 4/2016 TP Hồ Chí Minh Savills 10/04/2017 download Báo cáo thị trường quý 4/2016 TP Hồ Chí Minh download Báo cáo thị trường quý 4/2016 TP Hồ Chí Minh
2017 Quý 1 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 1/2017 Jones Lang LaSalle 10/04/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 1/2017 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 1/2017
2017 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Tổng quan thị trường quý 1/2017 TP.HCM CBRE 10/04/2017 download Tổng quan thị trường quý 1/2017 TP.HCM download Tổng quan thị trường quý 1/2017 TP.HCM
2017 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2017 CafeLand 10/04/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2017
2016 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2016 CafeLand 16/01/2017 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2016
2016 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 14/12/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2016 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10/2016 CafeLand 11/11/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10/2016
2016 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nữa đầu năm 2016 Savills 27/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nữa đầu năm 2016 download Báo cáo tình hình thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam nữa đầu năm 2016
2016 Quý 3 Đà Nẵng Báo cáo hoạt động thị trường Đà Nẵng tháng 7/2016 Savills 27/10/2016 download Báo cáo hoạt động thị trường Đà Nẵng tháng 7/2016 download Báo cáo hoạt động thị trường Đà Nẵng tháng 7/2016
2016 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2016 download Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 1/2016
2016 Quý 1 Hà Nội Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2016
2016 Quý 2 Hà Nội Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2016
2016 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh quý 2/2016
2016 Quý 1 Kiên Giang Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Phú Quốc quý 1/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Phú Quốc quý 1/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Phú Quốc quý 1/2016
2016 Quý 2 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 2/2016 Jones Lang LaSalle 26/10/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 2/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam qúy 2/2016
2016 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 TP. Hồ Chí Minh Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 TP. Hồ Chí Minh download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 TP. Hồ Chí Minh
2016 Quý 3 Hà Nội Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2016 Savills 26/10/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2016 download Báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2016
2016 Quý 3 Đà Nẵng Tổng quan thị trường bất động sản quý 3/2016 Đà Nẵng CBRE 25/10/2016 download Tổng quan thị trường bất động sản quý 3/2016 Đà Nẵng download Tổng quan thị trường bất động sản quý 3/2016 Đà Nẵng
2016 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường quý 3/2016 TP Hồ Chí Minh Cushman & wakefield 25/10/2016 download Báo cáo thị trường quý 3/2016 TP Hồ Chí Minh download Báo cáo thị trường quý 3/2016 TP Hồ Chí Minh
2016 Quý 3 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2016 Jones Lang LaSalle 26/10/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2016 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2016
2016 Quý 3 Hà Nội Báo cáo thị trường quý 3/2016 Hà Nội Cushman & wakefield 25/10/2016 download Báo cáo thị trường quý 3/2016 Hà Nội download Báo cáo thị trường quý 3/2016 Hà Nội
2016 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016 CafeLand 07/10/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2016
2016 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2016 CafeLand 09/09/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8/2016
2016 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2016 CafeLand 09/08/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7/2016
2016 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 2 CafeLand 07/07/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2
2016 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5 CafeLand 11/06/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5
2016 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4 CafeLand 14/05/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4
2016 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2016 CafeLand 02/04/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2016 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1/2016
2016 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2016 Jones Lang LaSalle 31/03/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2016
2015 Quý 5 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản năm 2015 CafeLand 18/01/2016 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2015 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2015
2015 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 10/12/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2015 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 CafeLand 07/11/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2015 Jones Lang LaSalle 27/10/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3/2015
2015 Quý 3 Hà Nội Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2015 Savills 22/10/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 3/2015
2015 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2015 Savills 17/10/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2015
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 3/2015 CafeLand 09/10/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 3/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 3/2015
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8 CafeLand 10/09/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 8
2015 Quý 3 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7 CafeLand 12/08/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 7
2015 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2015 Cushman & wakefield 15/07/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2015
2015 Quý 2 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2015 Savills 15/07/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 2/2015
2015 Quý 2 Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2015 Savills 15/07/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 2/2015
2015 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 2/2015 CafeLand 07/07/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 2/2015
2015 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 CBRE 10/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015
2015 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2015 CafeLand 08/06/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 5/2015
2015 Quý 1 Đà Nẵng Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng quý 1/2015
2015 Quý 1 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Tp.HCM quý 1/2015
2015 Quý 1 Hà Nội Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015
2015 Quý 1 Khánh Hòa Báo cáo Thị trường bất động sản Nha Trang quý 1/2015 Savills 01/06/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Nha Trang quý 1/2015 download Báo cáo Thị trường bất động sản Nha Trang quý 1/2015
0 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo phân khúc Văn phòng cho thuê quý 1/2015 Cushman & wakefield 01/06/2015 download Báo cáo phân khúc Văn phòng cho thuê quý 1/2015 download Báo cáo phân khúc Văn phòng cho thuê quý 1/2015
2015 Quý 1 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2015 Jones Lang LaSalle 01/06/2015 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2015 download Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam quý 1/2015
2015 Quý 1 Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 CBRE 01/06/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2015
2015 Quý 2 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2015 CafeLand 08/05/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 4/2015
2015 Quý 1 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ quý 1 CafeLand 08/04/2015 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1 download Báo cáo thị trường căn hộ quý 1
2014 Quý 5 Toàn Quốc Báo cáo thị trường bất động sản năm 2014 CafeLand 09/02/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2014 download Báo cáo thị trường bất động sản năm 2014
2014 Quý 4 Toàn Quốc Tóm tắt thị trường bất động sản quý 4/2014 Jones Lang LaSalle 28/01/2015 download Tóm tắt  thị trường bất động sản quý 4/2014 download Tóm tắt  thị trường bất động sản quý 4/2014
0 Quý 0 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 CBRE 27/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014
0 Quý 5 Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 CBRE 27/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014
0 Quý 5 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 Savills 27/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 4/2014
0 Quý 5 Hà Nội Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 Savills 24/01/2015 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý 4/2014
2014 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 CafeLand 10/12/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 11
2014 Quý 4 Toàn Quốc Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 CafeLand 08/11/2014 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10 download Báo cáo thị trường căn hộ tháng 10
2013 Quý 3 TP. Hồ Chí Minh Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2014 CBRE 08/11/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2014 download Báo cáo thị trường bất động sản Tp.HCM quý 3/2014
Báo cáo thị trường bất động sản 2018 - Báo cáo thị trường bất động sản trên toàn quốc năm 2018, luôn cập nhật thường xuyên.