Ông Nguyễn Văn Đạt

Ông Nguyễn Văn Đạt đã có hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý trong các ngành kinh doanh khác nhau. Ông Đạt vừa là người Chủ đầu tư và nhà quản lý doanh nghiệp thành đạt của các ngành kim khí điện máy, mua bán ô tô, và đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ông Đạt là một trong những Cổ đông sáng lập của Công ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc từ năm 2004 đến tháng 4/2020. Từ tháng 4/2020 đến nay ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Nguyễn văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt