Những ngày qua, ông Lê Hoàn, CEO MyAladdinz được cộng đồng liên tục nhắc tên bởi là người sáng lập ra ứng dụng hoàn tiền "thần kỳ" giúp mọi người trở nên tự do và giàu có bằng cách đầu tư bất động sản.