Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Gia Lai, đây là thông tin quy hoạch tại Gia Lai có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…