Ông Trần Kim Chung

Ông Trần Kim Chung quê gốc ở Bình Định, từng học tại Đại học Havard (Mỹ), hiện là Chủ tịch C.T Group, một trong những doanh nghiệp có tiếng tại thị trường bất động sản phía Nam.

Hoạt động kinh doanh chính của C.T Group trải rộng trên các lĩnh vực như: bất động sản, bán lẻ, xây dựng, đầu tư tài chính. Trong đó, bất động sản và bán lẻ là hai ngành kinh doanh then chốt nhất.

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch Tập đoàn C.T Group