Ông Lê Phước Vũ

Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963 tại Bình Định. Ông từng theo học tại trường Trung cấp giao thông. Ông Vũ là người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. 

Ông Vũ bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994. Giai đoạn năm 2001, với số vốn tích góp trong suốt 7 năm lăn lộn, ông thành lập Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỉ đồng và 22 nhân viên. Trải qua suốt 20 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Hoa Sen hiện nay có 10 công ty thành viên, trải dài từ Bắc vào Nam.

Tháng 11/2008, Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là HSG.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen.