Ông Nguyễn Trung Vũ

Chủ tịch CenGroup là ông Nguyễn Trung Vũ sinh năm 1971 tại Thái Bình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, năm 1997, ông Nguyễn Trung Vũ về làm việc cho tập đoàn FPT. Sau bốn năm làm việc, năm 2001 ông rẽ lối lập công ty môi giới riêng vì nhận ra đam mê đã ăn vào máu từ lâu.

  • Dự án Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thế Kỷ (Cen Group)

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT Cen Group