Ông Nguyễn Khánh Hưng

Ông Nguyễn Khánh Hưng sinh năm 1978, tốt nghiệp cử nhân Luật. Ông Hưng hiện đang nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, là cổ đông cá nhân lớn nhất tại LDG, nắm giữ gần 28,2 triệu cổ phiếu LDG, tương đương 11,74% vốn điều lệ của công ty. Ngoài ra, ông Hưng còn là Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG).

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group)