Ông Lê Văn Kiểm

Ông Lê Văn Kiểm Khởi nghiệp từ tay trắng, thành công vượt bậc năm 1990, để rồi suýt mất sạch trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành không chỉ tránh được vòng lao lý mà còn duy trì được một cơ nghiệp khổng lồ và được phong danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ông Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành