Ông Lê Hồng Minh

Lê Hồng Minh sinh ngày 27/09/1977 tại Hà Nội. Ông hiện đang giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần VNG - startup trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông xã hội.

Ông Minh từng theo học chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học Monash ở Úc. Năm 2001, ông trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp với công việc đầu tiên là nhân viên tín dụng tại công ty Vina Capital. Đến 2003, ông đã cùng một vài người bạn đã quyết định thành lập một quán game với một vài dịch vụ đi kèm. 

Năm 2004, ông Minh cùng những cộng sự thành lập nên Công ty cổ phần Vinagame và nay là Công ty cổ phần VNG.

Ông Lê Hồng Minh