Ông Lê Chí Hiếu

Ông Lê Chí Hiếu sinh ngày 1 tháng 11 năm 1957 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ông Hiếu hiện đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House)

Trước khi trở thành lãnh đạo Thuduc House, vị doanh nhân này đã có thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước, sau đó chuyển về UBND huyện Thủ Đức làm trưởng các bộ phận kế hoạch, tài chính, thống kê kiêm trưởng ban quản lý công trình cho huyện. Đến năm 1994, ông Hiếu được điều về làm Giám đốc Quản lý và Phát triển huyện Thủ Đức. Năm 2000, UBND TP.HCM có quyết định chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như hiện nay.