Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11433 Khu du lịch nghỉ dưỡng La Maison De Cần Giờ Khu du lịch nghỉ dưỡng 110 - 256 715 - 1,664 Xem vị trí Liên hệ
Bảng giá các dự án Huyện Cần Giờ TP. Hồ Chí Minh có cập nhật mới nhất