Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12175 Khu dân cư TNR Amaluna Khu dân cư 85 - 270 2,380 - 7,560 Xem vị trí Liên hệ
Danh sách bảng giá các dự án ở Trà Vinh, tổng hợp giá dự án khu vực Trà Vinh, giá bất động sản tại Trà Vinh cập nhật mới nhất