Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12178 Khu dân cư Phúc Hưng Golden Khu dân cư 75 - 250 900 - 3,000 Xem vị trí Liên hệ
12013 Khu dân cư Gateway Center Khu dân cư 300 - 300 239 - 239 Xem vị trí Liên hệ
11972 Khu dân cư Hoàng Cát Center Khu dân cư 200 - 400 550 - 1,100 Xem vị trí Liên hệ
11965 Khu dân cư Nam Thịnh Phát Center Khu dân cư 200 - 250 450 - 563 Xem vị trí Liên hệ
11910 Khu dân cư Khu dân cư Minh Long City 2 Khu dân cư 300 - 1000 165 - 550 Xem vị trí Liên hệ
11874 Khu dân cư Sky Center City IV Khu dân cư 170 - 300 199 - 351 Xem vị trí Liên hệ
11839 Khu dân cư Sky Center City III Khu dân cư 120 - 200 199 - 332 Xem vị trí Liên hệ
11781 Khu dân cư Khu dân cư Đại Nam Khu dân cư 122 - 157 650 - 836 Xem vị trí Liên hệ
11764 Đất chia lô Sky Center City II Đất chia lô 200 - 1000 510 - 2,550 Xem vị trí Liên hệ
11709 Đất chia lô Sky Center City Đất chia lô 75 - 295 285 - 1,121 Xem vị trí Liên hệ
Danh sách bảng giá các dự án ở Chơn Thành Bình Phước, tổng hợp giá dự án khu vực Chơn Thành Bình Phước, giá bất động sản tại Chơn Thành Bình Phước cập nhật mới nhất