Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
11480 Khu dân cư Thủ Thừa Phú Thanh Khu dân cư 64 - 125 512 - 1,000 Xem vị trí Liên hệ
10047 Khu dân cư Everluck Residence Khu dân cư 100 - 400 264 - 1,056 Tăng 12.88 % Xem vị trí Liên hệ
Bảng giá các dự án Thủ Thừa Long An có cập nhật mới nhất