Ông Nguyễn Thiện Tuấn  

Ông Nguyễn Thiện Tuấn sinh năm 1957 tại Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng, ông Tuấn bắt đầu công tác tại Bộ Xây dựng.

Cụ thể, tháng 5/1990, Bộ Xây dựng thành lập nhà nghỉ trực thuộc bộ tại thành phố Vũng Tàu, ông Tuấn được điều về làm giám đốc. Năm 1993, nhà nghỉ chuyển thành Công ty đầu tư xây dựng và dịch vụ du lịch (TIIC). Giai đoạn năm 2001, TIIC được chuyển đổi thành Công ty Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC). Đến năm 2008, DIC được cổ phần hóa thành Tổng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp). Dưới sự dẫn dắt ông Tuấn, năm 2017, DIC Corp chính thức chuyển sang tập đoàn kinh tế tư nhân khi thoái 49,65% vốn nhà nước (tương ứng với 118.260.261 cổ phần). 

Trước đó, tháng 8/2009, DIC Corp lên sàn giao dịch chứng khoán, với mã giao dịch là DIG.

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp