Ông Nguyễn Hữu Đường

Ông Nguyễn Hữu Đường còn có tên gọi khác là Đường "bia", ông sinh năm 1954, ông Đường được biết đến như người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội.

Công ty TNHH Hòa Bình được thành lập năm 1993 tại Hà Nội, hiện tại ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Hòa Bình. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bao gồm bia, nguyên liệu bia, đồ uống, ông Đường bắt đầu mở rộng cơ nghiệp sang cả bất động sản, bán lẻ, sản xuất thép...