Ông Nguyễn Gia Bảo

Ông Nguyễn Gia Bảo sinh năm 1969, trình độ Cử nhân Trường Đại Học Năng Lượng Moscow, Tiến sĩ Trường Đại Học Năng Lượng Moscow tại Liên Bang Nga. 

Từ năm 2007 đến nay, ông Bảo giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền (HAR). 

Hiện ông Bảo đang nắm giữ 12 triệu cổ phần tại HAR, chiếm 12,00% vốn điều lệ. 

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Nguyễn Gia Bảo - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần An Dương Thảo Điền