• Startup có cần biết “tái cấu trúc”?

    Startup có cần biết “tái cấu trúc”?

    02/07/2018 10:56 AM

    Tái cấu trúc là một thuật ngữ quen thuộc trong hoạt động kinh doanh, thường được hiểu rằng khi và chỉ khi doanh nghiệp đã trải qua các hoạt động kinh doanh, nhận ra cần phải đánh giá hiệu quả, cần thay đổi theo hướng tích cực thì mới tiến hành tái cấu trúc.

Xem theo ngày

Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Start Up Tai Cau Truc - Các bài viết về start up tai cau truc - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand