• Tại sao CEO Coca-Cola không bao giờ đi ăn một mình?

    Tại sao CEO Coca-Cola không bao giờ đi ăn một mình? 14/07/2015 9:57 AM

    Tương tự cam kết hôn nhân, mối quan hệ kinh doanh chỉ thành công nếu bạn ở đó, chung lưng đấu cật với mọi người cả trong thời điểm tốt và xấu. Dưới đây là chia sẻ của Muhtar Kent, CEO Coca-Cola khi trả lời câu hỏi: Làm thế nào để tạo dựng mối quan hệ kinh doanh đầy ý nghĩa?

Xem theo ngày
Muhtar Kent - Các bài viết về muhtar kent - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand