• Đừng trình bày, hãy bán ý tưởng của bạn

    Đừng trình bày, hãy bán ý tưởng của bạn 24/07/2017 2:34 PM

    Rất nhiều người nghĩ rằng mình có kỹ năng thuyết trình nhưng thực tế họ chẳng tạo được ấn tượng gì, người nghe lơ đễnh, thậm chí, bỏ về. Tại sao lại như vậy?

  • Kỹ năng thuyết trình đề án kinh doanh

    Kỹ năng thuyết trình đề án kinh doanh 24/09/2016 12:03 PM

    Thuyết trình đề án kinh doanh là bước quan trọng để chiếm được lòng tin và thuyết phục nhà đầu tư mở hầu bao cho một dự án khởi nghiệp. Các doanh nhân (trong vai nhà đầu tư) đã cung cấp nhiều kinh nghiệm hữu ích về kỹ năng thuyết trình đề án cho các thí sinh:

Xem theo ngày
Ky Nang Thuyet Trinh - Các bài viết về ky nang thuyet trinh - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand