• Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô

    Kết quả kép từ ba điểm nhấn kinh tế vĩ mô 27/12/2019 1:45 PM

    Ba trong số những thành tựu nổi bật nhất về kinh tế - xã hội năm 2019 là tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát và xuất nhập khẩu. Đáng lưu ý, những chỉ tiêu này đều đạt kết quả kép.

Xem theo ngày
Kinh Te Vi Mo - Các bài viết về kinh te vi mo - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand