• Ông Nguyễn Xuân Quang bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG

    Ông Nguyễn Xuân Quang bán 3,5 triệu cổ phiếu NLG 14/01/2021 3:05 PM

    CafeLand - Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư Nam Long (NLG) và công ty liên quan vừa đăng ký bán tổng cộng 3,5 triệu cổ phiếu NLG, với mục đích để cơ cấu đầu tư.

Xem theo ngày
Chu Tich Nam Long - Các bài viết về chu tich nam long - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand