• ACB và sự trở lại của Bầu Kiên?

    ACB và sự trở lại của Bầu Kiên?

    19/04/2018 8:41 AM

    Một nội dung được cho là sẽ thu hút sự quan tâm của cổ đông, nhà đầu tư tại ĐHĐCĐ của ACB, đó là sự trở lại của vợ chồng Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) thông qua nhóm cổ đông đại diện trên 10% cổ phần ứng cử ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐTV công ty Luật Diên Hồng vào thành viên HĐQT.

Xem theo ngày

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Bau Kien - Các bài viết về bau kien - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand