• Đại dự án của David Dương

    Đại dự án của David Dương

    03/10/2012 3:50 PM

    Một doanh nhân, Việt kiều Mỹ có “số má” ở Mỹ mong muốn góp phần bảo vệ môi trường cho quê hương, hướng tới một đất nước xanh hơn, sạch hơn trong quá trình hội nhập.

Xem theo ngày

Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
California Waste Solution - Các bài viết về California Waste Solution - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand