Tiến độ dự án Eaton Park tháng 5/2024

Dự án đang trong quá trình hoàn thiện phần móng hầm và dự kiến mở bán trong quý 2/2024
Trần Thùy