Ông Trương Anh Tuấn

Ông Trương Anh Tuấn sinh ngày 29/09/1964 tại Ninh Thuận. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Ông Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (từ tháng 8/2000 đến hiện tại). 

Không chỉ nắm quyền điều hành tại Tập đoàn Hoàng Quân, ông Tuấn còn giữ hàng loạt vị trí chủ chốt tại 30 công ty con như Công ty TNHH TM – DV Giải trí Bình Minh, Công ty Cổ phần Cảng Bình Minh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Phát, Công ty xuất nhập khẩu Rồng Đông Nam Á…

  • Dự án Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quân