Ông Dương Long Thành

Ông Dương Long Thành hiện đang giữ cương vị Chủ tịch Thắng Lợi Group.

Với niềm đam mê kinh doanh từ nhỏ, nhưng ông Thành lại lựa chọn học ngành lập trình tại Học viện NIIT của Ấn Độ, rồi cùng anh trai lập công ty và làm Phó giám đốc khi vừa tròn 18 tuổi.

Năm 2010, ông Thành quyết định thành lập Công ty cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (Thắng Lợi Group).

Dưới sự lãnh đạo của ông Thành, đến nay, Thắng Lợi Group đã và đang trên đà phát triển với 14 công ty thành viên, kiến tạo thành công 15 dự án với hơn 5.000 sản phẩm, cùng gần 1.000 nhân sự đang làm việc tại hệ sinh thái Thắng Lợi Group.