Bà Trần Thị Lâm

Bà Lâm sinh năm 1957 tại một miền quê nghèo thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi thành lập công ty, bà Lâm từng có thời gian kinh doanh buôn bán trầm, sau đó chuyển sang kinh doanh xe máy. Năm 1993, bà cùng chồng là ông Dương Ngọc Hòa thành lập Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Nhất Nguyên, sau này đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoa Lâm (Tập đoàn Hoa Lâm). 

Bà Trần Thị Lâm - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm