Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
10864 Biệt thự Sunrise Villas Biệt thự 1000 - 1050 1,700 - 1,785 Xem vị trí Liên hệ
10860 Biệt thự Full House Biệt thự 600 - 950 900 - 1,425 Xem vị trí Liên hệ
10852 Biệt thự The Mountain Villas II Biệt thự 600 - 9000 1,200 - 18,000 Xem vị trí Liên hệ
10814 Biệt thự Đồng Chanh 3 Biệt thự 400 - 600 544 - 816 Xem vị trí Liên hệ
10767 Biệt thự Green Oasis Villas Biệt thự 450 - 650 9,450 - 13,650 Tăng 85.71 % Xem vị trí Liên hệ
10662 Biệt thự Lâm Sơn Resort Biệt thự 100 - 200 250 - 500 Xem vị trí Liên hệ
10569 Khu du lịch nghỉ dưỡng Top Hill Villas Khu du lịch nghỉ dưỡng 500 - 900 2,500 - 4,500 Xem vị trí Liên hệ
Bảng giá các dự án Lương Sơn Hòa Bình có cập nhật mới nhất