Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Gosabe City 2,240 - 5,600
Khu dân cư Golden Lake 1,584 - 2,356

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Danh sách các dự án bất động sản tại Bố Trạch đang và đã triển khai, được cập nhật đầy đủ thông tin, giá dự án, chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, thông tin được cập nhật liên tục.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án