Ông Nguyễn Viết Hải

Ông Nguyễn Viết Hải sinh ngày 12/10/1966, ông Hải từng có nhiều năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Tháng 5/2019, ông Lê Thanh Hướng sinh năm 1994 đã thay ông Hải đảm nhiệm cương vị cao nhất tại Sơn Hải.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Sơn Hải) được thành lập vào ngày 13/4/1998 có trụ sở chính tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà, xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, kinh doanh bất động sản.

Tháng 5/2019, tập đoàn Sơn Hải có vốn điều lệ hơn 2.310 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm ông Nguyễn Viết Hải (nắm giữ 99,912% vốn điều lệ) và ông Lê Thanh Hướng (0,088% vốn điều lệ).

  • Sơn Hải trúng thầu tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

    Sơn Hải trúng thầu tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

    26/12/2020 2:35 PM

    CafeLand - Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thành phần thuộc cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải) được chọn là nhà đầu tư dự án này.

Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
Ông Nguyễn Viết Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải