Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông Nam sinh năm 1978 tại Vĩnh Long. Hiện ông đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, kiêm Chủ tịch tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận Tải (Tracodi). Ông Nam tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế, TP.HCM (1995 - 1999). Ngoài ra, ông còn học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Monash, Úc (2003 - 2005).

Tháng 2/2013, ông cùng các cộng sự thành lập Công ty cổ phần Thủ Phủ Tre. Ngày 05/02/2015, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Bamboo Capital với vốn điều lệ ban đầu chỉ 43 tỉ đồng. Tại thời điểm 30/6/2020, vốn điều lệ BCG ở mức 1.080 tỉ đồng.