Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12089 Khu dân cư Center City 3 Khu dân cư 95 - 134 570 - 804 Xem vị trí Liên hệ
12087 Đất chia lô Nam An New City Đất chia lô 64 - 170 590 - 1,567 Xem vị trí Liên hệ
12071 Khu dân cư The Eden City Khu dân cư 75 - 115 540 - 828 Xem vị trí Liên hệ
12050 Đất chia lô Golden Future City Đất chia lô 70 - 85 610 - 741 Xem vị trí Liên hệ
11928 Đất chia lô Phúc An Garden Đất chia lô 75 - 100 620 - 827 Xem vị trí Liên hệ
Bảng giá các dự án Bàu Bàng Bình Dương có cập nhật mới nhất