Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12115 Khu dân cư Lavieen Hội An Khu dân cư 200 - 350 6,600 - 11,550 Xem vị trí Liên hệ
11643 Khu dân cư New Hội An Mansion Khu dân cư 160 - 200 4,000 - 5,000 Xem vị trí Liên hệ
Bảng giá các dự án Hội An Quảng Nam có cập nhật mới nhất