BẢNG GIÁ TRUYỀN THÔNG TRÊN CAFELAND TV 2022

(Áp dụng từ 01/01/2022)

STT DANH MỤC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐVT GIÁ
(chưa VAT)
Đăng Fanpage
(CafeLand/ĐT BĐS/Youtube)
(một lần)
1 Reviews phóng sự dự án
Chuyên đề thị trường đặc biệt
6->12 phút - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 48h.
Quay phim giới thiệu dự án:
Nội dung: quay hình thực tế dự án về tiến độ, vị trí, dự án hoàn thành, hoạt động cư dân,…, kết hợp phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển/phân phối dự án hoặc cư dân dự án.
- Phỏng vấn các vấn đề liên quan đến dự án: phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển/phân phối dự án về các vấn đề như các thương vụ mua bán, sáp nhập, tranh chấp, phản ánh khách hàng về chất lượng dự án,…
- Phỏng vấn chuyên gia về vấn đề nóng, xu hướng, dự báo thị trường,…
- Có hỗ trợ thông báo đến thành viên CafeLand, Zalo và Rechat Facebook
video 85,000,000 Có -3
2 Reviews phóng sự dự án
Chuyên đề thị trường
5->6 phút - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 24h
Quay phim giới thiệu dự án:
Nội dung: quay hình thực tế dự án về tiến độ, vị trí, dự án hoàn thành, hoạt động cư dân,…, kết hợp phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển/phân phối dự án hoặc cư dân dự án.
- Phỏng vấn các vấn đề liên quan đến dự án: phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển/phân phối dự án về các vấn đề như các thương vụ mua bán, sáp nhập, tranh chấp, phản ánh khách hàng về chất lượng dự án,…
- Phỏng vấn chuyên gia về vấn đề nóng, xu hướng, dự báo thị trường,…
- Có hỗ trợ thông báo đến thành viên CafeLand
video 45,000,000 Có -3
3 Tin sự kiện dự án 2-> 3 phút - Quay phim giới thiệu dự án và sự kiện của dự án.
- Phỏng vấn các vấn đề liên quan đến dự án: phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển…
video 25,000,000 Có -3
4 Tài trợ CafeLand TV 6 tháng/01 năm - Logo xuất hiện trước, giữa và sau chương CafeLand TV mỗi tuần
- Quảng cáo banner giữa chương trình, xuất hiện 3 lần.
- Quảng cáo spot 10s - 15s kết thúc chương trình
- Đưa tin sự kiện dự án khi có chương trình không quá 08 lần/năm
- Giới thiệu dự án 4 lần trong năm và 2 lần trong 6 tháng
6 tháng/01 năm 450,000,000đ/6 tháng
800,000,000đ/1 năm
5 Video nổi bật < 25MB - Video DN Cung cấp và CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại. Được hiển thị trên trang chủ
- CafeLand tối đa 02 tiếng và trang CafeLand TV (https://cafeland.vn/video)
video 15,000,000 có - 2
6 Video gắn hotline - Đăng video trong bài chi tiết dự án có gắn hotline
- Video do khách hàng cung cấp
tuần 10,000,000 có - 2
7 Clip video tự giới thiệu < 25MB Video DN Cung cấp và CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại. Được hiển thị trên trang CafeLand TV (https://cafeland.vn/video/). video 10,000,000 có - 2

Ghi chú:
- Nếu địa điểm quay ngoài TP HCM, tùy từng địa điểm đi quay thực tế sẽ phát sinh công tác tác phí phù hợp