BẢNG GIÁ DUY TRÌ THÔNG TIN DỰ ÁN
TRÊN CAFELAND 2022

(Áp dụng từ 01/01/2022)

STT QUYỀN LỢI VIP 1 VIP 2 VIP 3

1

Phí duy trì thông tin dự án /năm

11,000,000

16,500,000

22,000,000

2

Cập nhật thông tin dự án theo form

3

Chương trình cho vay của ngân hàng

4

Cập nhật tiến độ hình ảnh

5

Cập nhật hình ảnh tiện ích và tổng quan dự án

6

Cập nhật tiến độ bằng video

7

Cập nhật chính sách thanh toán

8

Cập nhật giá dự án

9

Cập nhật số liệu dự án

10

Cập nhật vị trí MAP

11

Cập nhật logo Chủ đầu tư

12

Cập nhật logo các đơn vị nhà phân phối

13

Cập nhật logo Ngân hàng tài trợ vốn

14

Từ khóa tên dự án

Top 10

Top 5

Top 3

15

Từ khóa loại hình và khu vực dự án

Top 10

Top 5

Top 3

16

Nổi bật dự án theo khu vực

1 tuần

2 tuần

3 tuần

Thanh toán quét mã QR
Bước 1: Mở ứng dụng MOBILE BANKING chọn tính năng QR Pay.
Bước 2: Quét mã QR tương ứng với dịch vụ.
Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cá nhân và hoàn tất thanh toán.

Thanh toán Vip 1

Thanh toán Vip 2

Thanh toán Vip 3

Tham gia nhóm chat mua bán dự án