BẢNG GIÁ PR TRÊN ĐT BĐS CAFELAND 2022

(Áp dụng từ 01/01/2022)

STT LOẠI BÀI SL CHỮ
(MB)
SL ẢNH Album 10 ảnh VIDEO Hyperlink HÌNH THỨC ĐVT GIÁ
(chưa VAT)
Đăng fanspage
(CafeLand/ĐT BĐS)
(một lần)
DEMO
1 Bài PR
Trang chủ đặc biệt 1
2,500 10 1 2 5 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 48h.
- Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 18h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 12h.
- Có hỗ trợ thông báo đến thành viên CafeLand, Zalo và Rechat Facebook
- Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày
Ghi chú: có thể sử dụng dạng bài: eMagazine.
bài 54,000,000 có - 2 fanspage Demo
2 Bài PR
Trang chủ đặc biệt 2
1,500 5 1 1 3 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 24h.
- Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 8h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 6h.
- Có hỗ trợ thông báo đến thành viên CafeLand
- Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày
- Ghi chú: có thể sử dụng dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic
bài 36,000,000 có - 2 fanspage Demo
3 Bài PR
Trang chủ loại 1
1,200 4 1 1 2 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 6h.
- Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 3h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 3h.
- Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày sau PR đặc biệt
- Ghi chú: có thể Long form, Infographic
bài 18,000,000 có - 2 fanspage Demo
4 Bài PR
Trang chủ loại 2
1,000 3 1 - Bài viết nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh, sapo) trong vòng 3h.
- Sau đó xuống thêm bài viết ở phần tiêu điểm 1h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 1h.
- Ưu tiên được chọn khung thời gian trong ngày sau PR đặc biệt và loại 1
bài 12,000,000 có - 1 fanspage Demo
5 Bài PR
Trang chủ loại 3
800 2 1 - Bài viết ở phần tiêu điểm 2h.
- Bài viết nổi bật trang chuyên mục tương ứng 1h.
bài 8,000,000 Demo
6 Tin sự kiện
Tin mới trang chủ
400 1 - Tin ở phần tin mới trang chủ.
- Tin ở mục sự kiện.
- Tin cần có nội dung sự kiện chưa diễn ra
tin 5,000,000 Demo
7 Giới thiệu dự án
(theo form CafeLand)
1,200 4 1 1 - Dự án nổi bật trang chủ (có tiêu đề, hình ảnh) trong vòng 4h.
- Dự án nổi bật trang chuyên mục tương ứng 12h.
- CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại đúng theo quy trình của dự án.
- Được hiển thị trên trang chuyên mục dự án.
- Nổi bật trang chủ 01 tuần (có gắn hotline 01 tuần)
tin 12,000,000 có - 1 fanspage Demo
8 Hiển thị "Dự án nổi bật"
trên trang chủ
N/A N/A N/A N/A - Từ bài viết giới thiệu dự án (https://cafeland.vn/du-an/)
- Được hiển thị trên chủ CafeLand 01 tuần
- Có gắng hotline 01 tuần
- Có làm mới đứng đầu nhóm đầu khu vực dự án
tuần 15,000,000 có - 2 fanspage Demo
9 Gắn hotline tin/bài bất kỳ Tin/bài đã có N/A N/A N/A N/A - Gắn phía trong chi tiết tin bài
- Được gắn tối đa 02 số hotline
tuần 5,000,000 có - 1 fanspage Demo
10 Giới thiệu thông tin DN 1,200 3 1 1 CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại đúng theo quy trình:
Được hiển thị trên trang chuyên mục Doanh Nghiệp 01 năm
(https://cafeland.vn/danh-ba/).
Được bổ sung và cập nhật thông tin
Kết nối các thông tin, sự kiện, dự án trên CafeLand
Năm 20,000,000 có - 2 fanpage Demo
11 Logo doanh nghiệp nổi bật N/A N/A N/A N/A Từ bài giới thiệu nghiệp (https://cafeland.vn/danh-ba/)
Được hiển thị trên trang chủ CafeLand
Có làm mới đứng đầu nhóm khu vực doanh nghiệp
Tuần 5,000,000 có - 1 fanpage Demo

Ghi chú:
- CafeLand chỉ biên tập lại câu đúng ngữ pháp và tiêu chuẩn cơ bản của báo chí tối đa 02 lần (miễn phí).
- Các bài dạng eMagazine, Long form được xem là bài loại đặc biệt (chưa bao gồm thiết kế)
- Các dạng bài Infographic, phóng sự ảnh được xem là bài PR loại 1 (chưa bao gồm thiết kế)
- Biên tập lại toàn bài chi phí cộng thêm 2,000,000đ/bài (chưa VAT); Bài đã biên tập nhưng hủy bài tính phí 500,000đ/bài
- Viết bài hoàn toàn dựa vào ý chính của DN chi phí thêm: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)
- Chi phí thiết kế dạng bài: eMagazine, Long form, Infographic: 5,000,000đ/bài (chưa VAT)
- Phí chia sẻ trên Fanpage: 5,000,000đ/bài/fanpage. CafeLand có 2 fanpage: Đầu Tư Bất Động Sản (https://www.facebook.com/tindautubds/) và Cafeland (https://www.facebook.com/batdongsancafeland/)