BẢNG GIÁ TRUYỀN THÔNG TRÊN CAFELAND TV 2021

(Áp dụng từ 01/01/2021)

STT DANH MỤC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐVT GIÁ
(chưa VAT)
Đăng fanspage
(CafeLand/ĐT BĐS/Youtube)
(một lần)
1 Reviews phóng sự dự án
Chuyên đề thị trường
3p đến 5p Quay phim giới thiệu dự án:
Nội dung: quay hình thực tế dự án về tiến độ, vị trí, dự án hoàn thành, hoạt động cư dân,…, kết hợp phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển/phân phối dự án hoặc cư dân dự án.
-Phỏng vấn các vấn đề liên quan đến dự án: phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển/phân phối dự án về các vấn đề như các thương vụ mua bán, sáp nhập, tranh chấp, phản ánh khách hàng về chất lượng dự án,…
- Phỏng vấn chuyên gia về vấn đề nóng, xu hướng, dự báo thị trường,…
video 45,000,000 Có -3
2 Tin sự kiện dự án 1p đến 2p30 - Quay phim giới thiệu dự án và sự kiện của dự án.
- Phỏng vấn các vấn đề liên quan đến dự án: phỏng vấn đại diện doanh nghiệp đầu tư/phát triển…
video 15,000,000 Có -3
3 Xuất hiện quảng cáo trước và sau video spot 30s Xuất hiện quảng cáo trước và sau khi hết phần chính của CafeLand TV Có link về website tuần 15,000,000
4 Banner quảng cáo xuất hiện quảng cáo giữa video 3 lần Xuất hiện banner (750p x 90p) trước, giữa và sau có link về website tuần 10,000,000
5 Tài trợ CafeLand TV 6 tháng/01 năm - Logo xuất hiện trước, giữa và sau chương CafeLand TV mỗi tuần
- Quảng cáo banner giữa chương trình, xuất hiện 3 lần.
- Quảng cáo spot 10s - 15s kết thúc chương trình.
- Đưa tin sự kiện dự án khi có chương trình không quá 08 lần/năm
- Giới thiệu dự án 4 lần trong năm và 2 trong 6 tháng
6 tháng/01 năm 220,000,000đ/6 tháng
400,000,000đ/1 năm
6 Video nổi bật < 25MB Video DN Cung cấp và CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại. Được hiển thị trên trang chủ CafeLand tối đa 04 tiếng và trang CafeLand TV (https://cafeland.vn/video) video 15,000,000 có - 3
7 Video gắn hotline Đăng video trong bài chi tiết dự án có gắn hotline
Video do khách hàng cung cấp
tuần 10,000,000 có - 3
8 Clip video tự giới thiệu < 25MB Video DN Cung cấp và CafeLand thẩm định thông tin và biên tập lại. Được hiển thị trên trang CafeLand TV (https://cafeland.vn/video/). video 7,000,000

Ghi chú:
- Nếu địa điểm quay trong TP HCM sẽ không có công tác phí, nhưng ngoài TP HCM sẽ tùy theo từng địa điểm đi quay mà tính công tác phí cho phù hợp