Kênh video bất động sản online

Ngân hàng Nhà nước: Giảm lãi suất điều hành

Bắt đầu từ ngày 16/9, các mức lãi suất điều hành được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cắt giảm 0,25%/năm có hiệu lực. Đây là lần giảm lãi suất điều hành đầu tiên của Ngân hàng nhà nước kể từ tháng 10/2017.
Tài Chính - Ngân Hàng