Theo các chuyên gia, số lượng thiết bị kết nối càng lớn, nguy cơ tấn công càng cao, cơ hội sẽ càng mở rộng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo mật.

">

Khởi nghiệp bảo mật trong Internet kết nối vạn vật: Mảnh đất còn bỏ ngỏ

Theo các chuyên gia, số lượng thiết bị kết nối càng lớn, nguy cơ tấn công càng cao, cơ hội sẽ càng mở rộng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo mật.

Mã Nhúng

Ý kiến của bạn

CafeLand TV, Thị Trường Bất động sản, Mua ban nha dat, khám phá, giới thiệu doanh nghiệp