Nhằm chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân (phường Phổ Quang), UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan. Thế nhưng, một tình huống hy hữu phát sinh đã khiến địa phương lúng túng khi hai Sở phụ trách chuyên môn của tỉnh lại hướng dẫn… ngược nhau.

Thị xã Đức Phổ đang lúng túng vì không biết nghe theo hướng dẫn của Sở nào.

Sở Kế hoạch bảo không, Sở Tài nguyên nói có

Để chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất nhằm xác định nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Ngày 21/6/2021, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm đã ký Tờ trình số 89/TTr-UBND thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, để xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tuy nhiên, ngày 2/8/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi có Văn bản số 1501/SKHĐT-KTĐN chuyển trả hồ sơ cho thị xã Đức Phổ, đồng thời trả lời rằng: Dự án Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân đã được UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá trong năm 2020 tại Công văn số 6575/UBND-KT ngày 29/12/2020, thì tiếp tục tổ chức thực hiện theo chủ trương đã được UBND tỉnh cho phép và không tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt chủ trương như hồ sơ đề nghị của thị xã Đức Phổ.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ đã lập phương án đấu giá và UBND thị xã Đức Phổ cũng có Công văn số 1779/UBND ngày 16/8/2021, về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, ngày 8/9/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi có Công văn số 4242/STNMT-QLĐĐ gửi UBND thị xã Đức Phổ, tại điểm 2 công văn này Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND thị xã Đức Phổ cần phải lập hồ sơ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

Đồng thời, tại điểm 3 công văn trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi cho rằng ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6575/UBND-KT ngày 29/12/2020, mà không phải lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 9/9/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi tiếp tục có Công văn số 1843/SKHĐT-KTĐN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã Đức Phổ. Tại Công văn nêu trên, căn cứ theo Luật Đầu tư 2014, Điều 120 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Chương II Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 4/4/2015, đơn vị này khẳng định việc tiếp tục thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để xác định nhà đầu tư thực hiện dự án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6575/UBND ngày 29/12/2020, là phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư và không phải thực hiện chấp thuận lại chủ trương đầu tư.

Trước những hướng dẫn trái ngược trên của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi, UBND thị xã Đức Phổ cho rằng hai Sở này đã không thống nhất được ý kiến. Việc hai Sở hướng dẫn ngược nhau đã khiến địa phương này gặp vướng mắc, lúng túng khi thực hiện các bước tiếp theo.

Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, nhất là các thủ tục về cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nhà đầu tư trúng đấu giá, UBND thị xã Đức Phổ đã báo cáo nội dung, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, có ý kiến chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan thống nhất hướng giải quyết và có văn bản hướng dẫn để địa phương này có cơ sở thực hiện.

Tỉnh phải huy động nhiều cơ quan “chung tay”

Trước việc “Sở bảo không, Sở nói có” khiến thị xã Đức Phổ rơi vào tình cảnh “đứng giữa ngã ba đường”, ngày 20/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã ký Công văn số 4838/UBND-KT gửi các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân.

Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân đã được hình thành cách đây hơn 10 năm.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với rất nhiều cơ quan như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quy trình, thủ tục của việc đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư; trên cơ sở đó, thống nhất và hướng dẫn thị xã Đức Phổ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Đồng thời phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Về phía Sở Xây dựng Quảng Ngãi thì cho rằng, theo phương án đấu giá thì dự án Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân là dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, vậy nên căn cứ quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, trước khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì dự án Khu dân cư vùng 1 thôn Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ phải được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Theo dõi sự việc trên, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản ở khu vực miền Trung nhận định, việc hai Sở hướng dẫn cùng một vấn đề nhưng quan điểm trái ngược nhau là khá hy hữu, nó cho thấy các cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ngãi không tìm được tiếng nói chung và thiếu đồng nhất trong việc hướng dẫn các quy định, quy trình trong sự việc trên. Việc này đã khiến cho cơ quan được hướng dẫn mất thời gian, không biết theo hướng dẫn của bên nào vì cả hai đều là cơ quan chuyên môn có liên quan trực tiếp đến việc triển khai dự án. “Nếu tổ chức tốt thì các cơ quan hướng dẫn nên có cuộc họp và trao đổi với nhau để đi đến thống nhất về vấn đề trước khi trả lời cho địa phương, thay vì hai cơ quan hướng dẫn ngược nhau như thế”. Chuyên gia này cho biết thêm.

Theo thông tin chúng tôi có được, Khu dân cư Vùng 1, thôn Hải Tân được hình thành từ năm 2009, ban đầu do UBND xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ thực hiện. Sau quá trình nhiều năm triển khai, dự án gặp vướng mắc do xảy ra việc xây dựng tréi phép và khiếu kiện kéo dài. Đến nay, một số phần việc đã được thực hiện như: San nền, cắm cọc phân lô đất ở… với giá trị khoảng 6 tỷ đồng đã được triển khai dở dang, hiện kinh phí này vẫn còn nợ nhà thầu.

Dự án có diện tích 6,03ha, trong đó tổng diện tích đất ở liền kề là 25.397,5m2, chiếm 39,5% diện tích toàn khu, được chia làm 9 ô phố với 217 lô. Trong đó, đất công trình công cộng, dịch vụ có diện tích 4.378,3m2, chiếm 6,8% diện tích toàn khu; đất công viên cây xanh có diện tích 1.875,8m2, chiếm 2,9% diện tích; đất hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 32.681,4m2chiếm 50,8% diện tích, bao gồm đất giao thông, đất hạ tầng kĩ thuật sau nhà, đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, đất giao thông có tổng diện tích 30.415,1m2; quy mô dân số khoảng 800 – 1000 người.

Nguyễn Nam - Lê Danh (Xây dựng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin bạn đọc
  • Định giá đất khu vực Quảng Ngãi

Đường Giá đất
Tham gia cộng đồng môi giới Việt Nam
CafeLand.vn là trang thông tin đầu tư bất động sản hàng đầu tại Việt Nam và duy nhất chuyên về bất động sản. Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành. Ngoài ra, CafeLand còn cung cấp cho độc giả tất cả các thông tin về sự kiên, dự án, các xu hướng phong thủy, nhà ở để các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về thông tin mua bán nhà đất tại Việt Nam.