• Quy định về cấp sổ đỏ với đất có nhiều mục đích sử dụng

  Quy định về cấp sổ đỏ với đất có nhiều mục đích sử dụng

  Xin luật sư cho hỏi, pháp luật quy định như thế nào về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn, khu sản xuất kinh doanh có nhiều mục đích sử dụng đất khác nhau?

 • Chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí phải nộp

  Chuyển mục đích sử dụng đất và chi phí phải nộp

  Câu hỏi của bạn đọc CafeLand có nội dung:
  Tôi có mua một miếng đất 5,06 x 19m tại huyện Bình Chánh, TP.HCM năm 2018 với giá hơn 700 triệu đồng. Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi là đất trồng cây lâu năm đến năm 2065 (tổng diện tích là 2.183m2).

 • Nhận thừa kế quyền sử dụng đất, có phải đóng thuế?

  Nhận thừa kế quyền sử dụng đất, có phải đóng thuế?

  Chú tôi không vợ, không con, tôi là người nuôi dưỡng chú trong những năm qua. Trước khi chú tôi mất, chính quyền địa phương và bà con khu phố đã lập di chúc cho tôi được thừa kế thửa đất 275m2 đất ở của chú tôi để lại, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chú tôi.

Xem theo ngày
Thời sự trong nước