• Nhiều xã nông thôn mới thành "con nợ lớn"

    Nhiều xã nông thôn mới thành "con nợ lớn"

    04/11/2016 9:51 PM

    Có tình trạng công nhận xã nông thôn mới nhưng cho nợ tiêu chí, có xã được công nhận nông thôn mới nhưng lại trở thành con nợ lớn. Vì vậy, chính quyền lo, nhân dân lo, kém hẳn đi phần phấn khởi.

Xem theo ngày
Xây Dựng Nông Thôn Mới - Các bài viết về xây dựng nông thôn mới - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand