• Đề xuất tăng phí hàng loạt trạm BOT: Thu sao cho đúng và đủ

    Đề xuất tăng phí hàng loạt trạm BOT: Thu sao cho đúng và đủ

    16/06/2019 2:38 PM

    Nếu như được các Bộ, ngành và địa phương đồng ý, cùng với đó là Chính phủ thông qua thì trong năm 2019 sẽ có 37 trạm BOT tăng phí theo định kỳ. Trong khi đó, dư luận xấu về trạm BOT đặt không đúng vị trí, thu không đúng vẫn đang tiếp tục gây khó khăn cho nhà đầu tư BOT cũng như chính quyền sở tại trong việc đảm bảo an ninh trật tự.

Xem theo ngày
Tang Phi Bot - Các bài viết về tang phi BOT - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand