• Tiếp tục đổi mới chính sách thuê đất đối với doanh nghiệp

    Tiếp tục đổi mới chính sách thuê đất đối với doanh nghiệp

    17/12/2013 11:36 AM

    Doanh nghiệp luôn là bộ phận quan trọng và có tính chất quyết định đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện và chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực đất đai, các doanh nghiệp đều bình đẳng, có quyền tiếp cận, được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, làm mặt bằng sản xuất kinh doanh và nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Xem theo ngày
Chính Sách Thuê Đất - Các bài viết về chính sách thuê đất - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand