• NBB không còn là công ty liên kết của CII

    NBB không còn là công ty liên kết của CII

    28/03/2016 4:59 PM

    CafeLand - Công ty cổ phần hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) đã bán 2,904 triệu cổ phiếu NBB, sau khi giao dịch thì CII còn năm giữ 11.629.815 cổ phiếu, chiếm 19,99% trên tổng số cổ phiếu NBB đang lưu hành.

Xem theo ngày
Công Ty Liên Kết - Các bài viết về công ty liên kết - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand