• Bàn về quyền thu hồi đất

  Bàn về quyền thu hồi đất

  04/12/2013 10:52 PM

  Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với khẳng định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Chính vì vậy, quyền thu hồi đất là đặc trưng của chế độ công hữu đất.

 • Tránh lạm dụng, thu hồi đất tùy tiện

  Tránh lạm dụng, thu hồi đất tùy tiện

  18/11/2013 9:53 PM

  Sáng nay (18/11), Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Phan Trung Lý trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 • Nên có Hội đồng định giá đất độc lập

  Nên có Hội đồng định giá đất độc lập

  04/06/2013 1:15 PM

  Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 quy định chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý về đất đai là hoàn toàn chính xác. Nhiều nước cũng thực hiện như vậy.

 • Hiến định việc Thủ tướng báo cáo trước dân

  Hiến định việc Thủ tướng báo cáo trước dân

  17/05/2013 1:39 PM

  Quy định Thủ tướng và các bộ trưởng thực hiện báo cáo công tác trước nhân dân theo đề xuất của Chính phủ đã được Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp thu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết như vậy tại buổi họp báo về lấy kết quả ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo kế hoạch của Chính phủ vào sáng 17/5.

 • Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992: Không nên hợp hiến hóa thu hồi đất

  Góp ý sửa đổi hiến pháp 1992: Không nên hợp hiến hóa thu hồi đất

  11/01/2013 1:19 PM

  Trong Hiến pháp 1992 không có cụm từ “thu hồi đất” nào. Tuy vậy, Luật Đất đai 1993 có quy định về thu hồi đất tại các Điều 26 và 27 nhưng không có việc thu hồi đất cho việc phát triển kinh tế...

 • Lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  Lấy ý kiến nhân dân dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

  02/01/2013 3:16 PM

  Ngày 28/12/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 • Chủ tịch Nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ

  Chủ tịch Nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ

  26/11/2012 8:03 AM

  Quốc hội (QH) đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo đó, dự thảo này được thiết kế thêm hẳn một số điều (Đ) mới và sửa đổi, bổ sung một số điều. Chúng tôi xin lược trích một số nội dung được sửa đổi, bổ sung mà dư luận quan tâm.

Xem theo ngày
Hiến Pháp 1992 - Các bài viết về Hiến Pháp 1992 - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand