• Không bắt buộc giao dịch qua sàn: 7 năm - 1 chính sách

  Không bắt buộc giao dịch qua sàn: 7 năm - 1 chính sách

  18/12/2013 8:13 AM

  Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) ra đời năm 2006, quy định: "tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS khi bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS phải thông qua sàn giao dịch BĐS". 7 năm sau, Dự thảo sửa đổi bộ Luật này thay từ "phải" bằng "khuyến khích". Có ý kiến cho rằng, tính minh bạch và quyền lợi giữa các bên được bảo đảm (mục tiêu của chính sách), là điều không tưởng trong thị trường địa ốc.

 • “Báo tử” sàn giao dịch bất động sản?

  “Báo tử” sàn giao dịch bất động sản?

  16/12/2013 9:36 AM

  Hàng nghìn sàn giao dịch bất động sản (BĐS) trên cả nước có nguy cơ phải đóng cửa nếu đề xuất của Bộ Xây dựng trong Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được thông qua. Điểm mới của đề xuất này là các chủ đầu tư không bị bắt buộc giới thiệu và bán sản phẩm qua các sàn giao dịch bất động sản như hiện hành, mà bán hàng trực tiếp cho khách hàng.

 • Ổn định thị trường BĐS: Bảo vệ bên mua, chớ làm khó bên bán

  Ổn định thị trường BĐS: Bảo vệ bên mua, chớ làm khó bên bán

  22/11/2013 4:29 PM

  Một trong những nét mới của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) là quy định ngân hàng thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư khi huy động vốn. Việc bổ sung quy định bảo lãnh là cần thiết. Vấn đề là nghĩa vụ bảo lãnh được hiểu và thực hiện như thế nào để đảm bảo lợi ích cho chủ đầu tư nhất là trong bối cảnh có quá nhiều biện pháp thắt chặt quy định kiểm soát năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án.

 • Bỏ giao dịch bất động sản qua sàn có minh bạch được thị trường?

  Bỏ giao dịch bất động sản qua sàn có minh bạch được thị trường?

  12/11/2013 1:45 PM

  Không bắt buộc giao dịch bất động sản (BĐS) phải qua sàn, chỉ khuyến khích các bên tham gia để bảo đảm quyền lợi, công khai, minh bạch là đề xuất của Bộ Xây dựng trong Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Xem theo ngày
Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản - Các bài viết về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản - Tin nhanh bất động sản, nhà đất, mua bán nhà đất CafeLand