Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Trúc Bạch-Bắc Từ Liêm, đây là thông tin quy hoạch tại Trúc Bạch-Bắc Từ Liêm có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…